The Health Factory

Nano Gold
Nano Silver
Nano Magnesium
Nano Iron
Nano Platinum
Okinowa
Marine Phytoplankton

F.E.T.E

Soft Bristle – Family Pack
Medium bristle toothbrushes
Medium Bristle – Family Pack
Single Medium Bristle – Black
Single Medium Bristle – Bright Blue
Single Medium Bristle – Red
single bamboo toothbrush medium bristle
Single Medium Bristle – Purple
medium bristle toothbrush with bamboo bristles
Single Medium Bristle – Naked
Single Soft Bristle – Light Blue
Single Soft Bristle toothbrush
Single Soft Bristle – Pink
Single Soft Bristle – Beige
Single Soft Bristle – Purple
Children’s Soft Bristle – Happy Yellow
Children’s Soft Bristle – Energetic Red
Children’s Soft Bristle – Clever Green
Children’s Soft Bristle – Creative Pink
Children’s Soft Bristle – Honest Blue
Toothbrush Travel Case

Energydots

Double bioDot – Orange
bioBand – Red
Single bioDot – Pink
bioDot Pyramid